Brødrene Lohne & Theodor Olsen Sølvvareverksted. Lokal produksjon av Sølv i Bergen.

Brødrene Lohne & Theodor Olsen Sølvvareverksted. Lokal produksjon av Sølv i Bergen.