Norsk produsent av smykker. Arne Nordli.

Norsk produsent av smykker.